× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Lipnik s.c.

Gabinet pielęgniarek środowiskowych - NZOZ "Lipnik" s. c.

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

33-8144198
Podgórna 13
43-300 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1